Právě skautská komunita je jedna z největších na okrese. „Má kolem 140 členů, dojíždí sem i z Kolína," řekl. Samotný park vyžaduje kompletní rekonstrukci, kdy je třeba najmout znalce, který vymění a doplní stromy.

Rekonstrukce počítá i s vybudováním cest. „Je to otázka příštího roku nejdříve. Předpokládáme, že se investice budou pohybovat ve výši přes milion korun," vysvětlil Jan Dvořák.

Opravit bude potřeba i zámeckou zeď. Nebude to ale úplně jednoduché, protože je památkově chráněná, což způsob opravy docela komplikuje.

Vedení obce má ale plán vymyšlený. „Zeď se rozebere a znovu postaví. Celý park je památkově chráněný, včetně typu ohrazení, musíme se řídit pokynů památkářů," řekl starosta Jan Dvořák. V současné době hroutící se zeď jistí dřevěné opěry.