To byl další úkol pro čerstvého ženicha – rychlé oblečení do hasičského a společně s manželkou uhašení požáru, nejdříve opět historickou stříkačkou, kdy ženich pumpoval a nevěsta stříkala a poté současným hasicím přístrojem. Až po zdolání požáru mohla celá kolona svatebních hostů vyrazit za čekajícím občerstvením.