Jako poděkování za podporu si přítomní odnesli Pamětní list a představitelé pozvaných organizací přednesli krátké projevy. Jeden z hostů řekl: „Neznám nic víc skautského, než skautskou klubovnu plnou dětí."

Tato slova vedoucí střediska Karel Michalík - Orel komentoval takto: „Naplnit toto krédo je pro naše, nedávno obnovené středisko velká výzva a věříme, že nový Skautský dům nám v tomto pomůže. Rekonstrukce a přístavba Skautského domu mohla být realizována díky podpoře dotačních titulů, které se podařilo získat. Je nutné říci, že bez této podpory by nebylo možné rekonstrukci a přístavbu provést. Část finančních prostředků byla poskytnuta přes MAS Podlipansko, o.p.s., další částí přispělo Ústředí Junáka a dotační titul, který podporuje MŠMT. Poděkování za finanční podporu patří rovněž Městu Kostelec nad Černými lesy a řadě firem a drobných dárců. Velký podíl na zdařile rekonstrukci má dodavatelská firma, která prováděla stavební práce velmi pečlivě a dle dohodnutého harmonogramu. Nutné je také ocenit obrovské množství práci a úsilí řady dobrovolníků. Bez nich by se to nepovedlo!"

Karel Michalik, vedoucí střediska Datel