Pak neváhejte a zapůjčte je městskému úřadu, který si udělá jejích kopie. Použijí je pak do kalendáře, případně jako vnitřní výzdobu muzea, úřadu nebo knihovny.

O kalendáři na následující rok přemýšlí starosta města Jiří Kahoun již nyní, protože ten minulý měl opravdu velký úspěch.

Z toho důvodu se vedení města rozhodlo začít s přípravou dalšího.

O fotografie Jiří Kahoun občany žádá i přesto, že zatím není rozhodnuto, zda při tvorbě kalendáře město použije staré fotografie a pohlednice nebo vytvoří snímky úplně nové. Možné je, že tyto varianty zkombinuje.