Největší finanční injekci letos dostane sportovní klub Kostelec nad Černými lesy. Za 160 tisíc korun chce koupit bezpečnostní fotbalové branky a navíc oplotit travnaté hřiště. Klub dostal ještě dalších 84 tisíc na sportovní a provozní činnost klubu.

Tělovýchovná jednota Tatran plánuje opravu šaten a sociálního zařízení ve sportovní hale. Na tyto investice se město rozhodlo přidat 100 tisíc korun. Dalších 69 tisíc korun je určených na náklady na tělovýchovnou a sportovní činnost tří družstev.

Zdejší sokol na letošní rok získal 64 tisíc korun, které jsou k dispozici na částečné financování tréninkové a soutěžní činnosti oddílů dětí a mládeže. Malí sportovci se věnují kuželkám, kulturistice, orientačnímu běhu a cvičení s rodiči.

Skauti z pomyslného koláče ukrojili 44 tisíc korun, které využijí na činnost čtyř oddílů. Z peněz nakoupí mimo jiné materiál pro rukodělné práce, sportovní, tábornické a další potřeby. Finanční injekce částečně pokryje také náklady na provoz a údržbu skautovny.

Dalších 20 tisíc korun skauti využijí na letní tábor s názvem Cesta kolem světa za 80 dní, kde jsou potřeba peníze na dopravu materiálu a vybavení tábora, na nákup potravin nebo vody.

Čtyři desítky tisíc získal od města spolek Kosma. Z peněz uhradí dopravu do Mamirolle autobusem pro pětatřicet osob. Ve městě se v rámci Dne Evropy bude slavit 10. výročí podepsání partnerské smlouvy. Zbytek peněz použije spolek na svou běžnou činnost.
Z peněz má radost také svaz tělesně postižených, který pořádá schůze s účastí lektora s odbornými přednáškami ze sociální oblasti. Peníze spolek využije také na malé občerstvení na schůze a cestovné na semináře.

Místní sbor dobrovolných hasičů z městské kasy obdrží 24 tisíc korun. Za peníze hasiči nakoupí materiál potřebný k požárnímu sportu. Finanční injekci navíc použijí na podporu celoroční činnosti sportovních družstev.

Základní a Praktická škola se těší z 19 tisíc korun, které využije na dopravu žáků na hory, na školu v přírodě a na letní a zimní hry do Kolína, ale také například na knihy pro vycházející žáky nebo odměny za různé soutěže.