„Většinou byl prostor pro jednání a dříve či později jsme našli shodu," řekla k územnímu plánu Jana Havelková, zastupitelka pověřená ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu. Veřejné projednání nového územního plánu města se uskuteční 29. června v 16.30 hodin na říčanském městském úřadě. Úpravy, které byly v plánu provedené, vyplývají zejména z požadavků města, ale také dotčených orgánů a z námitek a připomínek osob. Jde například o upřesnění vymezení lokality Na Americe, kde je sportovní areál. Upravený návrh územního plánu Kostelce nad Černými lesy je k dispozici na webu, ale stejně tak v tištěné podobě na Městské úřadě Kostelec nad Černými lesy. Tam do něj obyvatelé mohou nahlédnout vždy v úředních hodinách . Po telefonické domluvě však také mimo tyto hodiny. Nahlédnout je možné také v Říčanech na odboru územního a regionálního rozvoje. Námitky proti návrhu územního rozhodnutí lze podat nejpozději do sedmi dnů ode dne veřejného projednání. Protože lhůta pro podání námitek končí 6. července, což je státní svátek, je konečný den pro podání 7. července.