Petiční výbor požádal město o spolupráci a na městském úřadě tak vzniklo podpisové místo a iniciativa byla také vyhlášena rozhlasem.

Rada města s požadavky petičního výboru souhlasila zejména proto, že ji nevyhověl Kraj se zpracováním vlivů bioplynové stanice na životní prostředí.

Středočeský kraj ale vidí situaci jinak. „Krajský úřad neodmítá zpracování posudku, ve zjišťovacím řízení vyhodnocuje, zda předložený záměr může mít významně negativní vliv na životní prostředí. Krajský úřad vyhodnotil situaci tak, že zadání posudku není nutné," řekla Markéta Vítková, tisková mluvčí.

Vlivy na životní prostředí, tedy zápach, hluk a bezpečnost byly podle jejích slov dostatečně vyhodnoceny v oznámení záměru a předložených studiích. „Krajský úřad podmínil své vyjádření návrhem takových opatření, aby se předešlo nepříznivým vlivům na životní prostředí, které musí stavební úřad respektovat," vysvětlila.

Podle jejích slov toto je zcela legitimní a běžný postup. „Z podaných oznámení záměru se posudek zpracovává v cca 10 až 15 procent případů, dle došlých připomínek a jejich zákonných odůvodnění," dodala.

Podle Havelkové však existují i další důvody pro zastavení stavby bioplynové stanice, která by měla vzniknout v areálu bývalé cihelny. „Zásadní se zdají být obavy obyvatel z negativních dopadů na život ve městě," konstatovala. Podle jejích slov jde o zvýšení dopravy, poškození venkovské krajiny a v neposlední řadě také o dopad na zemědělskou půdu.

„Bojíme se zejména zápachu," prozradil Zdeněk Karásek, člen petičního výboru. Podle jeho slov nemusí být zápach tak hrozný při samotném provozu, ale například při plnění a vyprazdňování.

„Navíc je stavba naplánovaná asi 350 metrů od obytné zóny. Všechny nemovitosti tam pak ztratí na ceně," dodal Karásek.

Podle jeho slov však existuje ještě spousta dalších důvodů proč on a další členové petičního výboru bojují proti výstavbě bioplynové stanice. „Například tudy bude projíždět spousta aut," vyjmenoval další důvod a potvrdil tak slova místostarostky Jany Havelková.

„Proti bioplynové stanici se ústy svého starosty přihlásila i obec Oleška," prozradila Havelková. Ta vznesla námitku kvůli enormnímu dopravnímu zatížení v obci.

Petice je neustále k dispozici v prostorách městského úřadu. „Lidé ji mohou stále podepisovat, termín do kdy není uveden," vysvětlila Havelková, že proti stanici bojují i nadále.