Kostelec nad Černými lesy v současné době připravuje žádost o dotaci na kontejnerovou školu pro 120 dětí. Podle starosty Kostelce Jiřího Kahouna ještě není jasné, kolik by kontejnerové třídy stály. Z jeho slov vyplývá, že v nabídkách je velký cenový rozptyl. Toto řešení tak může vyjít na sedm nebo také 15 milionů korun. Rozhodující však bude fakt, zda Černokostelečtí uspějí v žádosti o dotaci, na jejíž podání mají čas do konce roku. Výsledek pak budou znát nejpozději v březnu 2017.

„Vzhledem k tomu, že naše žádost nemusí být přijatá a my musíme zajistit v příštím školním roce prostory pro přibližně 60 nových prvňáčků, začali jsme jednat se zastupiteli v Olešce o možnosti opravy jejich dvoutřídní školy," nastínil starosta Kostelce Jiří Kahoun druhé řešení.

Oprava by prý poskytla dostatečné prostory pro děti, které přijdou do školy v příštím školním roce. Podle starosty Olešky Jaroslava Vedrala toto řešení probíral Jiří Kahoun na zastupitelstvu obce Oleška. Jaroslav Vedral také prozradil, že oprava budovy by vyšla na 1,7 milionu korun. Zdůraznil však, že jde pouze o předběžný odhad a konečná částka se může lišit.

„V budově je třeba vyměnit kotel a také okna," prozradil Jaroslav Vedral. Jiří Kahoun dodal, že by mohlo dojít také k výměně podlah. Podle jeho slov by však možná okna stačilo pouze přetěsnit. Tím by tato možnost byla opět levnější. A jak by byla tato možnost financovaná? Černokostelečtí navrhli, aby byla budova školy v Olešce pronajatá na dobu pěti let tak, aby nájem pokryl náklady na nutnou rekonstrukci. Nájemné by bylo placené z fondu obcí školského obvodu. 

Pokud by došlo na variantu pronájmu školy v Olešce, navštěvovaly by ji děti prvních a druhých tříd. Pochopitelně by bylo nutné vyřešit dopravu do této školy, tedy pravděpodobně by město muselo vypravit autobus. Toto řešení s sebou pochopitelně přineslo i další řadu otázek. Jak lze zajistit, že děti budou chodit právě do Olešky? Podle vedení Kostelce je toto v kompetenci ředitelky školy. Přesto Černokostelečtí přislíbili, že osobně navštíví okolní mateřinky a seznámí rodiče budoucích prvňáčků s touto možností.
O uvedených možnostech se hovoří již dlouhodobě. Stále je také ve hře oprava budovy mlýna v Kostelci nad Černými lesy. Ta je však finančně i časově náročnější. Z toho důvodu se v současné době hovoří hlavně o kontejnerových třídách, případně o rekonstrukci budovy v Olešce.

Pomocnou ruku se snaží nabídnout také Vyžlovka, která spadá do černokosteleckého školského obvodu. Místní totiž chtějí znovuotevřít zdejší školu. Budovu, kde v současné době sídlí obecní úřad, je však třeba také opravit. Již loni Vyžlovští žádali o finanční pomoc, jejich přání však nebylo vyslyšeno a tak letos zkouší štěstí znovu. Starosta obce Jan Pelikán doufá v úspěch. Šance jsou prý tentokrát vyšší, jelikož mohou žádat právě jen malé školy. „Ve Vyžlovku pevně věříme," řekl Jiří Kahoun. Dodal však, že ani znovuotevření školy na Vyžlovce nemůže Černokostelecké uklidnit. „Pomůže to, ale problém to úplně nevyřeší," podotkl. Škola na Vyžlovce v případě otevření přijme v prvním roce 20 žáků. Celková kapacita školy však nebude vyšší než 70 dětí. Černokostelečtí tak situaci musí řešit v každém případě.

Situaci s nedostatkem míst ve školách neřeší pouze černokostelecký školský obvod. Problém je značný zejména na Praze – východ. Kapacitu školy však řeší například také v Zásmukách. Záměrem je školu rozšířit tak, aby byla kapacita dostačující pro Zásmuky a všechny přiléhající obce. Zásmučtí chtějí navýšit kapacitu nejméně o tři učebny a zvýšit také kapacitu družiny.