Zatím je vedením pověřen, co bude dál se uvidí. „Chtěl bych navázat na kulturní a společenský styk, která tam pěstoval můj předchůdce,“ plánuje Semerád. Rath ale od něj očekává mnohem víc. „Musí vyhodnotit efektivitu toho, co tam za osm milionů z peněz daňových poplatníků ten starý ředitel vůbec pro kraj a jeho propagaci udělal. Podle mého soudu kraj nezískával skoro nic a byly to vyhozené peníze,“ konstatoval nový hejtman s dodatkem, že očekává návrh, jak fungování zastoupení zlepšit. Rath se současně netají názorem, že zdroj úspor pro Středočeský kraj by viděl například ve společném bruselském zastoupení s ostatními kraji.

Nový šéf bruselské kanceláře sice nemá takové jazykové vybavení jako jeho bezpartijní předchůdce ani Hnízdovy zkušenosti se šéfováním zastoupení města Vídně v Praze – podle Ratha je ale schopen hovořit anglicky, má dobré organizační schopnosti a své manažerské dovednosti osvědčil dobrými výsledky na pozici starosty Cerhenic. I hejtman ale připouští, že nový šéf bruselského zastoupení nemá času nazbyt: Marek Semerád je starostou, krajským zastupitelem a učí na základní škole. „Pokud by bylo jeho jmenování definitivní, jistě část aktivit ukončí – a sám se rozhodne, co lze a co nelze zvládnout,“ míní Rath. Sám je ostatně v podobné pozici. Zkouší, zda bude možné vykonávat současně funkci hejtmana a mandát poslance.