„Vlastní zdroje k dotaci ve výši 1,6 milionu korun spolu s odkupem nemovitosti ve výši necelých dvou milionu korun bude hradit obec z vlastního rozpočtu, případně z úvěru, který se bude splácet nájemným za jednotlivé byty. Podobný model jsme si již vyzkoušeli při výstavbě bytů Na Palouku,“ uvedl starosta Cerhenic Marek Semerád.

Jiří Červín