V kategorii jednotlivců si cenu odnesla dvaadevadesátiletá Eva Svobodová, dlouholetá sokolka a učitelka tělocviku na kolínských středních školách. „Zúčastnila se XI. všesokolského sletu roku 1948 a po Listopadové revoluci se zasloužila o obnovu Sokola. Aktivně se podílela na nacvičování sletových skladeb. Perfektně ovládá Tyršovo názvosloví a svým klidným hlasem spolehlivě řídila cvičení v sále jakékoliv velikosti,“ představil laureátku ceny starosta města Michael Kašpar s využitím podkladů novináře a kronikáře Sokola Kolín Milana Kocourka, který Evu Svobodovou nominoval.

Ta stála se svým manželem i u zrodu loděnice na Labi u Hánina, spolupracovala i se Svazem invalidů v Kolíně. „Chtěla bych všem poděkovat a budu se snažit, co mi budou síly stačit, ještě pomáhat,“ řekla Eva Svobodová poté, co obdržela cenu a blahopřání od starosty města a jeho zástupců Ivety Mikšíkové a Romana Šulce.

Za kolektiv zastupitelstvo města vybralo na cenu za loňský rok Hasičský záchranný sbor Územní odbor Kolín. „V letošním roce oslaví hasiči v Kolíně dvaaosmdesáté výročí existence profesionálního sboru, jejich historie se začala psát v srpnu 1942, kdy byl výnosem městské rady zřízen profesionální hasičský sbor o síle dvanácti mužů a byl jim přidělen objekt ve Václavské ulici,“ zavzpomínal starosta Michael Kašpar. Ten také vyzdvihl perfektní spolupráci města nejen s profesionálním hasičským sborem, ale i ostatními složkami záchranného integrovaného systému.

A také zájem široké veřejnosti o Den záchranářů, který se i letos odehraje na Den osvobození. „Slibujeme státu a tedy i městu, že budeme zachraňovat životy a majetky našich občanů a to i za cenu položení životů našich příslušníků, což se bohužel v loňském roce v kolínském kolektivu stalo,“ zmínil ředitel HZS Dalibor Zeman v děkovné řeči loňskou tragickou havárii hasičské cisterny. K příjemné atmosféře přispělo několik písní především z repertoáru Karla Gotta zazpívaných Petrem Konývkou za klavírního doprovodu Tomáše Tesaře