Město Pečky spustilo hlasování o projektech přihlášených do letošního participativního rozpočtu. Hlasovat lze do 29. května elektronicky nebo odevzdáním hlasovacího lístku v sekretariátu městského úřadu.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze.
Participativní rozpočet kraje přinesl naplnění 114 rozmanitých záměrů

K dalším záměrům patří nový herní prvek u rybníku Benešák, osvětlení viaduktu, molo a lodě na Benešáku, vánoční světelná výzdoba stromové aleje třídy 5. května, diskgolf, petanque a ruské kuželky v jižní části parku, zklidnění dopravy a širší využití veřejného prostoru v lokalitě Pečky - jih, dětské pískoviště na sídlišti, pump track a pingpongový stůl.

Každý hlasující může hlasovat jen jedním způsobem a může udělit maximálně dva kladné hlasy a jeden záporný hlas.

Podpořit, či nepodpořit

Je možné dvěma kladnými hlasy podpořit jeden projekt nebo dát po jednom hlasu dvěma. U projektu, který se někomu vysloveně nelíbí, může hlasovat Ne. V případě udělení více hlasů, než je povoleno, bude hlasování neplatné.

Po ukončení hlasování budou sečteny všechny platné kladné hlasy. Záporné hlasy mají pouze informativní charakter a budou započítány ve chvíli, kdy dosáhne stejného počtu kladných hlasů více projektů. Vyhlášení vítězů participativního rozpočtu proběhne 1. června.

Náměstí Vladimíra Renčína v Pečkách.
Někdo ukradl ceduli, která označuje kuriózní Renčínovo náměstí v Pečkách

V předešlých dvou ročnících se podařilo díky participativnímu rozpočtu zrealizovat workoutové hřiště ve Velkých Chvalovicích, opravu hodinového stroje na věžních hodinách evangelického Jubilejního chrámu Mistra Jana Husa v Pečkách, nainstalování dětských herních prvků na fotbalovém hřišti v Pečkách a obnovu kabin na hřišti ve Velkých Chvalovicích.