Navštívíme pana Radima, jenž se při stavbě domu rozhodl vytápět ho pomocí zemního tepelného kolektoru. Jde o zařízení pro získávání tepla z půdy a funguje na principu tepelného výměníku. Potrubí kolektoru je ale pod trávníkem, což ovlivní celkový vzhled zahrady. V půdě nad kolektorem mohou být totiž vysazeny jen rostliny a dřeviny s mělčím kořenovým systémem, které zařízení ne〜ohrozí. Mezi ně patří hlavně ozdobné traviny – také se příznačně jmenují – například ozdobnice. Tyto traviny jsou velmi pestré. Jejich listy mají nejrůznější možné tvary a rostou v nejrůznějších barevných odstínech, listy dokonce mohou být několikabarevné nebo i pruhované. Traviny jsou díky tomu tak různorodé, že je můžeme sázet kdekoli na zahradě.