Kvasinka Candida albicans žije v našem těle od okamžiku, kdy se narodíme. Za normálního stavu je organismus schopen množství kvasinek kontrolovat, avšak za určitých okolností se mohou kvasinky přemnožit. Nadbytečné množství kvasinky potom vyvolává nejrůznější stavy a příznaky. Imunitní systém sice vytváří protilátky, které bojují proti kvasinkovým buňkám, protože je vnímají jako vetřelce, ale i mrtvé kvasinkové buňky jsou nebezpečné: vytvářejí toxiny, na něž tělo reaguje. Může nastat porucha funkce jater, dojít ke ztrátě paměti, případně ke zmatenosti.