Právě proto se občané obrátili na Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy.

Odpověď naznačovala, že stávající časové polohy vycházejí z potřeby zajištění dostatečného přestupu v Českém Brodě na vlak, kde je časová prodleva 10 minut a v Mukařově z linky 491 na linky „300" do Prahy a Kostelce nad Černými lesy, kde je prodleva 6 minut.

Vzhledem k právě těmto návaznostem lze problém řešit posunem linky 491 na Mukařov o pět minut později. Návaznost na vlaky v Českém Brodě by tak zůstala stejná a vznikne také návaznost z linky 422 na linku 491 v délce jedné minuty. Samozřejmostí je také povinnost čekání linky Do Mukařova a to pravděpodobně tři, maximálně však pět minut.

Návaznost v Mukařově by díky této změně také zůstala zachovaná. I tady by na přestup z autobusu z Českého Brodu zbývala jedna minuta na autobusy směrem na Prahu. Také linka 387 na Prahu by měla povinnost čekání v délce tří maximálně pak pěti minut.

Úprava samozřejmě vyžaduje změnu jízdního řádu.

Takový krok však lze provést pouze k celostátnímu termínu změn jízdních řádů. Nelze tedy jízdní řád upravit ihned dle libosti.

Nejbližší termín, kdy může být jízdní řád upravený ke spokojenosti Kouřimáků, kterým v sobotu ráno ujíždí v České Brodě spoj na Mukařov, připadá až na 2. března.

Tím pádem by se změna v sobotním provozu těchto linek poprvé projevila v sobotu 8. března. Do té doby budou muset být cestující z Kouřimi trpěliví.