Jednání totiž stále trvají a dle slov starosty města Jiřího Kahouna pomyslné světlo na konci tunelu ani jedna ze zúčastněných stran prozatím nevidí. ,,Situace je stále stejná, k žádné změně bohužel nedošlo," přiznává starosta. Proto objekt, který kdysi dokázal léčit až 800 pacientů s tuberkulózou a jinými dýchacími potížemi, stále beznadějně chátrá. Náklady na jeho případnou obnovu přitom stále rostou. Starosta odhaduje, že na opravu areálu je v současné době třeba si 200 až 220 milionů, takže naprosto vylučuje, že by se někdy investice mohlo ujmout třeba samotné město.

Soukromé firmy se přitom s nabídkami na odkoupení při vypsaných výběrových řízeních v průřezu několika let hlásily, ale nikdy už nedošlo k realizaci. V roce 2017 pak město konečně vybralo jednoho ze dvou potenciálních investorů, který chtěl údajně odkoupit celý areál i s přilehlými částmi. Záměrem této firmy pak bylo vybudovat v areálu bytové domy, možná i domov důchodců, případně polikliniku. Nic z toho ale není v současné době jisté. Na čem jednání o prodeji konkrétně vázne, Jiří Kahoun upřesnit nechtěl. Proto osud areálu zůstává zatím i nadále otevřený. Na skutečnost, že obchod nemusí být nakonec uzavřený, ale Jiří Kahoun upozorňoval už po prvotním výběru investora.

Objekt přitom má za sebou zajímavou historii. Z původní nemocnice tu vzniklo v roce 1923 plicní sanatorium, které v počátcích sloužilo jen pro muže. Léčilo se tu počáteční stádium tuberkulózy a oficiální název zařízení byl Zemská léčebna. Zařízení mělo řadu slavných pacientů. Zotavoval se tu třeba herec Zdeněk Řehoř nebo spisovatel František Sauer. V letech 1937 – 1941 pak došlo k výstavbě nové hlavní budovy a vzniklo i oddělení pro ženy. Kostelecká léčebna byla tehdy považovaná za nejúspěšnější v republice.

V roce 1971 ale areál zabrala Rudá armáda a přejmenovala sanatorium na Nemocnici Československo-sovětského přátelství. Dvacet let pak sloužilo potřebám sovětských vojáků. Od roku 1991 byl v provozu již jen dětský pavilon jako léčebna dětí s mozkovou obrnou a po kardiologických operacích.