Přesto se nakonec na stanovišti u zápisu soutěžících shromáždilo na padesát dětských pilotů, kteří se pokusili předvést své draky v plné kráse za běhu ve vzduchu nebo následně alespoň vystavené na plotě školní zahrady.

Ve velkém novém stanu probíhala klání ve výtvarných a vědomostních disciplínách. Nechybělo ani občerstvení v podobě teplých nápojů, pečených brambor a moučníků připravených doprovázejícími maminkami a babičkami.

V rámci drakiády probíhala také prezentace výsledků realizace projektu "Multifunkční vesnická škola", který v Základní škole Bylany uskutečňuje Obec Chrášťany. Projekt spolufinancuje Evropský rozvojový fond pro rozvoj venkova v ose IV Leader Programu rozvoje venkova ČR. Úspěšnou žádost o poskytnutí této dotace v rámci V. výzvy MAS Regionu Pošembeří podala Obec Chrášťany jako zřizovatel ZŠ Bylany na podzim roku 2011.

Z přiznaných finančních prostředků určených na realizaci projektu byly pořízeny dva velkoprostorové stany k pořádání kulturních akcí, provedla se renovace parketových podlah v 1. patře školní budovy a zakoupila se sestava skříní na ukládání knih, hraček a pomůcek do víceúčelově sloužící učebny v přízemí . Ta nahradila nevyhovující otevřené kovové regály. Letité stolky a židličky byly vyměněny za nábytek, který svým provedením odpovídá současným hygienickým normám.

Celková hodnota projektu byla vyčíslena na 191 200,- Kč. Z toho 106 400,- Kč činí dotace. Zbývající neuznatelné náklady a 30 % spoluúčast hradí Obec Chrášťany.

V současné době probíhá dokončování projektu po stránce závazných formálních náležitostí.

Návštěvníci nešetřili při prohlídce školní budovy chválou a hodnotili kladně nejen vše, co souvisí s prezentovaným projektem, ale i zajímavou a nápaditou podzimní výzdobu, kterou vytvořili žáci bylanské školy v hodinách pracovních činností a při práci ve školní družině.