Autobusy linky 492 budou mít konečnou stanici na rozcestí u zrcadla v Černokostelecké ulici a budou se otáčet u rybníka. Linka 495 nebude do obce zajíždět a nástupní a výstupní zastávka bude u rybníka. S výstavbou kanalizace souvisí také uzavírka silnice. Od 16. ledna do 3. února bude uzavřená část silnice od rozcestí po obecní úřad. Od 6. února do 6. března pak od obecního úřadu po Slepou ulici. Pro místní dopravu však bude průjezd vyjmenovanými místy zachovaný. Ovšem jen před započetím a po skončení denních prací. Svoz komunálního odpadu bude po dohodě s firmou zachovaný. Na stavbě kanalizace by mělo pracovat od ledna také více pracovníků a je možné, že budou budovat více úseků najednou. Tím by se kanalizace dříve dokončila.