„Hotovo by mělo být za 25 týdnů, pokud v říjnu nepřijdou třeskuté mrazy, mělo by se zhruba v listopadu končit,“ popsal místostarosta Michael Kašpar. Práce vyjdou na 11,5 milionu korun.

Obnova fasády patří do první etapy prací ještě spolu s odvody dešťových vod do kanalizace. Některé svody zejména směrem od Žižkovy ulice dnes totiž končí vlastně nikde, jsou svedené kamsi pod povrch, tam se voda vsakuje a končí pod budovou, někdy v jejích sklepech.

Zahájení prací na gymnáziu předcházely téměř rok trvající přípravy, dělaly se průzkumy z dronů nebo také chemické rozbory omítky, které prováděl přímo Národní památkový ústav. Budova gymnázia vybudovaná v dobách první republiky není dosud památkově chráněná, přesto se město rozhodlo přistupovat k rekonstrukci tak, jako kdyby ochrany památkářů požívala.

Výsledná barva fasády bude taková, jak vypadala původně. Je to zajímavý odstín červenooranžové barvy. Během prací bude firma nejprve dělat pokusné vzorky, aby je porovnala s původním vzhledem, a pak teprve fasádu nanášet. Současné omítky mívají většinou barvu jen na povrchu. V případě gymnázia bude omítka probarvená celá až na stěnu. Nebude tam tedy žádný nátěr. Zkrátka omítka bude vznikat stejným způsobem jako před bezmála sto lety.

Po dokončení fasády by měla přijít na řadu další etapa. Tím je historické oplocení gymnázia a prostor před ním, kde je socha T. G. Masaryka. I zde se radnice snaží obnovit původní vzhled. U umělecky řešeného cihlového plotu to ale nebylo jednoduché. Oplocení je velmi hezké, ale už zchátralé a sem tam necitlivě zalité betonem. Proto radnice sháněla historické fotky vnitřních plotových polí, kde jsou dnes různé vysprávky z 50. let, ale z původních zbyly jen části. V oplocení jsou také pěkné ruční práce s pletivem a zdobnými hlavicemi, které už jsou ale všechny utrhané.

Kolíňáci včetně čtenářů Kolínského deníku nelenili a spoustu starých fotografií doma našli a poslali. „Máme perfektní fotky, byla to skvělá zpětná vazba, pamětníci poslali fotografie, opravdu máme detaily, na základě kterých se připravuje budoucí vzhled,“ pochválil místostarosta.

Budou se také vyměňovat nevzhledné dlaždice za velkoformátovou žulovou dlažbu. Plánuje se odstranění některých jehličnanů a vytvoření původní podoby s alejí jako za první republiky. „Zároveň dojde k výměně veřejného osvětlení, budou instalovány nové lavičky, koše a vysázeny udržované květinové záhony, vše bude tvořit důstojné prostředí soše Tomáše Garrigua Masaryka. Pracujeme též s myšlenkou nasvítit budovu tak, jak jsme to učinili u ZŠ Kmochova. Domnívám se, že noční Kolín by tím získal krásně viditelnou architektonickou dominantu. U gymnázia by vhodné nasvícení mělo podtrhnout jistě zajímavý genius loci tohoto prostoru,“ dodal Michael Kašpar.

„Pokud se gympl opraví a nesvítí, mohla by to být paráda,“ komentoval jeden z kolemjdoucích.