Pracovat se bude i na odvodu dešťových vod, výměně svodů, náročné bude restaurování historické výzdoby. Město pro výběr firmy nastavilo dost přísná pravidla. Budova z 20. let není sice památkově chráněná, ale s památkáři město celou akci konzultovalo.

„Chceme, aby firmy doložily za posledních pět let alespoň tři zakázky obdobného charakteru. Restaurování fresek musí dělat člověk, který k tomu má oficiální povolení ministerstva kultury,“ popsal místostarosta Michael Kašpar některé z požadavků.

Vítěznou firmu by radnice chtěla mít vybranou během dvou měsíců.

Výsledná barva fasády bude taková, jak vypadala původně. V některých částech jsou ještě zbytky původní fasády vidět. Bude to červenooranžová barva. Aby se „chytila“ ta správná, bude mít během prací firma povinnost nejprve dělat pokusné vzorky pro porovnání s původním vzhledem a pak teprve fasádu nanášet. Současné omítky mívají většinou barvu jen na povrchu. V případě gymnázia bude omítka probarvená celá až na stěnu budovy. Nebude tam tedy žádný nátěr. Zkrátka omítka bude vznikat stejným způsobem, jako když se budova stavěla.

Budova gymnázia dostane omítku vytvořenou původní metodou

Součástí prací na rekonstrukci fasád bude i oprava a doplnění cihlových pásů kolem budovy. Ty ve výsledku dostanou o trochu světlejší barvu, než jakou mají nyní. A také zmizí ošklivé skvrny od deště, které jsou místy až téměř černé.

Celkové rekonstrukce fasády se budova gymnázia dočká poprvé. „Nikdy předtím se neopravovala, samozřejmě kromě přístaveb, například zadní tělocvičny, kde ovšem napojovací části vypadají hrozně,“ dodal místostarosta. Zároveň doplnil, že město už dopracovává projekt na úpravu parčíku před gymnáziem.

Proběhla už také první zkouška nasvětlení. „Mělo by být podobné jako u Základní školy Kmochova, tedy ledkovými světly zabudovanými v zemi nebo v trávníku,“ uvedl Michael Kašpar. Tato světla mají velmi nízký příkon a dokáží pěkně vykreslit fresky. Součástí nového osvětlení by mělo být i nasvětlení věže a sochy T. G. Masaryka, v jejímž okolí dnes reflektory svítí spíš nahoru do korun stromů a podle slov místostarosty mají větší spotřebu, než bude mít nakonec nasvětlení celé budovy.

I když bude oprava nákladná, obyvatelé Kolína ji vítají a těší se na výsledek.

„Gymnázium je jednou z dominant Kolína, opravené a nasvícené bude jistě moc hezké,“ poznamenal třeba Petr Sýkora.