Jak řekl kolínský starosta Vít Rakušan, město na sportovní halu v době investování do rekonstrukce čističky odpadních vod nemělo peníze. Mnozí sportovci však říkají, že by si Kolín sportovní halu určitě zasloužil.

Jak vedení města řeklo, v politice oddlužování města nebylo možné si sportovní halu dovolit. Zděděný projekt byl již v minulosti označen za finančně příliš náročný, prý nenabízel ani příliš mnoho prostoru, jak by si hala mohla na svůj provoz částečně vydělat. „Původní projekt v zásadě nebyl špatně architektonicky ztvárněný, ale měl zásadní nedostatky," řekl starosta Vít Rakušan.

Prioritou je, aby se hala aspoň částečně uživila

Podle něj bylo prioritní otázkou to, zda se bude hala schopna alespoň z části uživit. „Hala v základních architektonických půdorysech zůstává stejná, nicméně se vyškrtaly věci, které projekt prodražovaly," řekl. Měl na mysli například vířivku, saunu a podobně. Pokud by totiž hala skutečně stála v blízkosti Vodního světa Kolín, jsou takové věci zbytné. Naopak by se hodilo vystavět ubytovací kapacity, kterých by mohly využívat sportovní kluby na svých soustředěních.

Velkou otázkou zůstává, za kolik by se sportovní halu podařilo postavit. „Projektantský rozpočet může být jiný, než se může komerčně vysoutěžit mezi stavebními firmami," řekl starosta.

Podle něj se potom může Správa městských sportovišť Kolín rozhodnout, zda stavbu bude realizovat. „Projekt, který odevzdáme další garnituře, je racionálnější a umožňuje hale na svůj provoz si alespoň částečně vydělat," řekl.