Březen odstartuje prvním úsekem v místě křižovatky Třídvorské ulice s Tovární a K Vinici, průjezd budou zajišťovat semafory. Po dokončení poslední etapy rekonstrukce, která končí u vjezdu do mlékárny Eligo, budou v této ulici navazovat stavební práce spojené s budováním stezky pro cyklisty a pěší. Jedná se o přibližné 400 metrů od zmiňované křižovatky až po vjezd do areálu AVE Kolín. Stezka propojují stávající cyklostezku ze směru Tři Dvory s Tovární ulicí.
Během příštího roku je pak plánovaná oprava povrchů a zároveň bude nynější křižovatka ulic Třídvorská, Tovární a K Vinici přebudována na bezpečnější křižovatku kruhového typu.