Ten tak zvýší svoji funkčnost. Kromě odvozu kontejnerů bude používán pro odhrnování sněhu a posyp. „Vepředu se udělá upínací deska pro radlici, která bude sníh odhrnovat a vzadu bude nástavba sypače sypat inertní materiál,“ vysvětlila ředitelka českobrodských technických služeb Ludmila Plášilová. V současné době se realizuje malé výběrové řízení na dodavatele.