Jedná se o budovu tvořenou dvěma pavilony propojené středovou částí. Nad ní by měla vzniknout nástavba. Nově vzniklý prostor budou využívat děti jako hernu. Zároveň se usnadní přesun dětí zjedné části do druhé.