Tma, že by se dala krájet. Sychravý podzimní večer. Podle instrukcí hledám konec hnědého plotu, za kterým je vchod do skautské klubovny, sídla střediska 214.07 Ing. Ládi Nováka v Českém Brodě. Otevřu dveře přízemního domku a kromě světla mě ovane sálavé teplo obrovských kamen. Prostor vyplňují masivní dřevěné stoly se židlemi. Na zdech nástěnky s výrobky dětí. Útulno. Tady se scházejí členové střediska 214.07 Ing. Ládi Nováka.

Světlušky a skautky jsou dívčími oddíly tohoto střediska, vlčata a skauti jsou oddíly chlapecké. Každý oddíl má dvě až tři družiny s vlastním vedoucím. Společně s ním se scházejí jedenkrát týdně buď v této klubovně, nebo, je-li hezky, venku. Dále ve středisku působí oddíl roverů, ve kterém jsou sdruženi starší členové (nad 15 let).

Jaká je náplň jejich schůzek?
„To je různé, podle počasí, ročního období, podle družiny,“ vysvětluje vedoucí skautek Věra Plívová. „Obecně se dá říct, že pro holky jsou atraktivnější rukodělné aktivity, pro kluky je potřeba něco akčnějšího, aby svoji energii smysluplně zúročili,“ dodává.

Ale v podstatě se dá říci, že všichni procházejí vším, jenom v různém poměru. Nejen skautské, ale i jiné dovednosti pak děti zúročí při skautských závodech, které probíhají v několika kolech. A Broďáci v nich nejsou špatní – několikrát byli i v krajském kole.

„Ale nepředstavujte si, že dovednost skauta začíná a končí u umění uvázat uzel a používat morseovku,“ říká vedoucí vlčat Tomáš Dvořáček. „Skauti získávají dovednosti ze zdravovědy, vědí, jak přivolat pomoc, jak se chovat v přírodě i jak dodržovat bezpečný pohyb na ulici, učí se samostatnosti i týmové spolupráci,“ dodává Adam Kolinger, zástupce vedoucího vlčat. Celkově se tedy činnost odvíjí podle hesla „skauting pro život“. Své znalosti a umění skauti dokumentují v tzv. stezce. Do ní se zaznamenává, co člen oddílu už zvládl. Pokud listuje někdo nezasvěcený stezkami určenými jednotlivým oddílům, může mít pocit, že část obsahu je naukovou záležitostí. Ale opak je pravdou. Velkou většinu znalostí tady děti získávají prožitkem.

I toto středisko je, podobně jako ostatní, zaměřeno na přírodu. „Pořádáme v přírodě též akce víkendové i delší. Poznáváme tak nejenom přírodní a historické zajímavosti naší republiky, ale děti se navíc při těchto výpravách osamostatňují a zároveň se učí spolupráci s ostatními. To, že se tak nejlépe utuží vztahy, nemusím ani dodávat,“ vysvětluje Věra Plívová. Oddíly se jednak účastní celostřediskových akcí, jednak pořádají svoje samostatné výpravy. Vyvrcholením je letní tábor, který je u dětí ve vysokém kurzu. Vždyť co může být pro organizátory lepším hodnocením, než dítě, které nechce z táborového tee-pee domů.

Vedoucí prošli skautingem
A kdo jsou ti, kteří se věnují ve skautingu vedení oddílů? Většinou mladí lidé, kteří sami skautskou výchovou prošli jako děti.
Ale najdou se i výjimky – třeba vůdkyně, která přišla do oddílu až v 15 letech. To ovšem nebývá často. Vedoucí také procházejí školením, kde probírají záležitosti potřebné pro vedení – jak zdravovědu, psychologii nebo právo, tak i věci specifické pro skauty, třeba jak vést děti k vědomostem, aby je to bavilo nebo jak podávat skautskou historii.

Za všechny to shrnul osmnáctiletý Adam Kolinger: „Přechody mezi jednotlivými oddíly mi nedělaly vůbec žádné problémy. Styl práce je dost podobný, navíc se všichni ze střediskových akcí známe. Nejtěžší byl ten můj zatím poslední krok, kdy jsem se dostal na pozici zástupce vedoucího vlčat. A najednou jsem to já, kdo musí vymýšlet náplň jednotlivých schůzek, přemýšlet, jak ostatní zabavit, jak je něco naučit. Do té doby to za mě dělal někdo jiný a já si jenom užíval.“

Někteří vedoucí skautů

Drahomír Novotný – 18 let pryč (už dávno), zaměstnanec pražské firmy, vede celé středisko
Adam Kolinger – 18 let, student českobrodského gymnázia, zástupce vedoucího vlčat
Tomáš Dvořáček – 21 let, student pražského ČVUT, vedoucí vlčat
Radka Novotná – 23 let, studentka ústecké pedagogické fakulty, vedoucí oddílu světlušek
Věra Plívová – 26 let, zaměstnankyně pražské firmy, vedoucí oddílu skautek
všem pomáhá řada dalších