Včerejší kolaudační řízení nepustilo dopravu po již dokončené silnici na Malechov. „Důvodem je nedokončený povrch na křižovatce ulic Prokopa Velikého s Jungmannovou,“ uvedla referentka Odboru dopravy na úseku silničního hospodářství Andrea Líbalová.