Plán tvořily společně strategický tým i pracovní skupiny lidí složené za zástupců města, podnikatelů, institucí, neziskových organizací i občanů. Celkově se na zpracování plánu podílelo zhruba sto lidí.

Zapojení veřejnosti

„Chtěli jsme zapojit co největší počet lidí, abychom do plánu dostali skutečně všechny oblasti, které život obyvatel ovlivňují,“ uvedl místostarosta Jakub Nekolný. „Vždyť kdo jiný má rozhodovat o tom, co se tady bude dít než obyvatelé města,“ dodal.

Východiska a připomínkování

Při zpracování všichni vycházeli ze svých zkušeností i ze situace ve městě. Jejich postřehy byly podpořeny výsledky zhotoveného průzkumu názorů občanů, který pro město zpracovávala externí firma. Dalším zdrojem byly i ankety a soutěže realizované v průběhu roku. Nechyběla ani setkání s podnikateli či zástupci neziskových organizací a dvě veřejná setkání na jaře letošního roku. Při stanovení cílů strategického plánu byla všechna přání a názory dávána do souvislosti s možnostmi města.

Pracovní verze Strategického plánu rozvoje města Český Brod do roku 2022 je v současné době zveřejněna na webových stránkách města k připomínkování. Podkladem pro doplnění budou také výsledky veřejného setkání ke strategickému plánu, které se koná v úterý 13. listopadu od 18 hodin v českobrodské sokolovně. Připomínky budou zapracovány a výsledná verze dokončena v prosinci.

Strategický plán obsahuje deset oblastí rozvoje:

Vzhled města, životní prostředí, zeleň
Podnikání, zaměstnanost, služby
Doprava
Bydlení
Zdravotnictví a sociální služby
Bezpečnost
Cestovní ruch a památky
Vzdělávání
Řízení rozvoje, správa města, spolupráce
Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času.