Provozovatel českobrodské nemocnice PP Hospitals dluží městu 10 milionu korun. Do problémů se dostal i díky v termínu nedokončené rekonstrukce interní JIP. Celé patro nemohlo být používáno pro zdravotní péči po několik měsíců.

Jak situaci řešit? Firma město žádá o změnu nájmu movitých i nemovitých věcí na symbolickou jednu korunu po určitou omezenou dobu.

Co na to město? Místostarosta Jakub Nekolný upozorňuje na dvě nejpravděpodobnější možnosti řešení: „Buď se PP Hospitals dohodne s potencionálním investorem, ve spolupráci s kterým má zainvestovat nové budovy, a s tím by se řešily i závazky vůči městu. Firma by mohla převzít zbytkové zadlužení příspěvkové organizace NsP Český Brod a pak by se dalo přistoupit na vzájemně přijatelnou dohodu. Dluh se pohybuje zhruba ve stejné výši jako závazky PP Hospitals vůči městu.“

PP Hospitals jedná

Ředitel českobrodské nemocnice Pavel Nesnídal potvrdil, že jednání s investorem skutečně probíhají. „Zatím se však nedá výsledek předjímat,“ uvedl. I pokud by tento záměr PP Hospitals nevyšel, chce firma jednat dál a hledat další možnosti. „V tomto technickém stavu nelze péči dál provozovat,“ komentoval ředitel.

Na scénu může vstoupit i nový provozovatel

Jak vše dopadne, ukáže budoucnost. Na stole leží i varianta druhá. Tou je možné ukončení spolupráce s firmou PP Hospitals a vstup nového provozovatele. „Muselo by se jednat o takový subjekt, který bude ochoten a schopen zachovat stávající rozsah poskytované zdravotní péče a také hradit nájemné, ze kterého se budou postupně opravovat stávající nemovitosti,“ zdůraznil Nekolný.

Je někdo takový na scéně? „Předběžná jednání jsme již absolvovali s dalším zájemcem o NsP Český Brod firmou Talega, která je ochotná na podmínky města přistoupit, ale již nemůže garantovat takovou cenu, která byla realizovaná ve výběrovém řízení,“ potvrdil Jakub Nekolný. Město by tak přišlo o částku zhruba ve výši šesti milionů korun.

Zdá se, že danajský dar v podobě zchátralých budov českobrodské nemocnice bude místní radnice ještě nějaký ten pátek řešit. Jasno mají radní v jednom: do úvahy vůbec nepřichází varianta uzavření nemocnice. „To je absolutně nepřijatelné,“ rezolutně odmítl Nekolný.