V únoru letošního roku darovala na terezínském semináři Jak učit holocaustu izraelská organizace Yad Vashem všem účastníkům legendu a sedmnáct plakátů, které vytvořily děti z lodžského ghetta v roce 1942. Plakáty legendu volně ilustrují. Obsahy plakátů i legendy skrytě ukazují nesmírně obtížnou situaci dětí v ghettu, současně ale podlehneme dětskému nadšení z náhle se objevivší naděje.

Otázka, která nade vším visí, zní: „Přežijí děti?“.
Učitelka výtvarné výchovy na našem gymnáziu připravila výstavu plakátů ve školní „Galerii na schodech“. Textově jsme legendu rozebírali několik hodin ve společensko-vědním semináři a pro lepší pochopení jsme využili informací z internetu. Několik účastníků semináře se potom rozhodlo předat nabyté informace i ostatním studentům gymnázia.

Připravili si asi hodinovou prezentaci, v jejíž první části v učebně představí obsah legendy a historický kontext, v druhé části v galerii vykládají symboliku plakátů. Tam jsou obvykle zahrnuti mnoha otázkami svých mladších spolužáků, kteří se krok za krokem vžívají do problémů věkově jim nepříliš vzdálených dětí a současně začínají chápat tragický osud dětí z ghetta.. Při výkladu je použita klezmerová skladba Yikhes/Vinter 1942, kterou její autoři věnovali mučedníkům z lodžského ghetta.

Výstava je doplněna výtvarnými pracemi studentů gymnázia a bude instalována v budově školy minimálně do konce dubna 2008. Zveme tímto všechny zájemce z řad veřejnosti k prohlídce výstavy v době vyučování.

Josef Volvovič