Zájemci se mohou zúčastnit ukázkové hodiny, která začne v devět hodin pod vedením zkušené fyzioterapeutky. Celý kurz bude členěn podle věku dětí. Součástí bude podpora a sledování psychomotorického vývoje dětí a relaxační cvičení.