„Dyslexie? Každý člověk se naučí číst a psát. Rozdíl je jenom v čase, někdo to zvládne rychleji, jiný potřebuje času víc,“ představuje jednu ze základních myšlenek českobrodského Basic studijního centra ředitelka Petra Straková. Jedná se o instituci, která má ambice pomáhat dětem s vývojovými poruchami učení.

Jakým způsobem? „Doučujeme pomocí metody nazývanou studijní technologií, kterou ověřily desítky let používání v zahraničí,“ vysvětluje Straková. Dlouholeté zkušenosti z Dánska byly upraveny na místní poměry a už pět let Basic centra fungují v Čechách. V současné době jich je třináct. To v Českém Brodě slaví letos třetí výročí.

„Přestože nemáme žádné věkové omezení, nejčastěji vyučuji děti z druhé a třetí třídy, i když mám i sedmnáctiletého studenta,“ přibližuje svoje žáky ředitelka. Výuka probíhá individuálně, většinou dvakrát týdně dvě vyučovací hodiny. „Teď se mi osvědčil model výuky dvojic. Výsledky činnosti boduji a jsou-li na hodině dva studenti, uplatňuje se jejich přirozená soutěživost a mám pocit, že se snaží víc,“ dodává Straková.

Systém výuky

Čím je systém jiný proti výuce v běžné škole? Jako stěžejní se jeví problém, že děti nerozumí obsahu pojmů. Málokterý školák dokáže vysvětlit, co je to písmeno, hláska. Nerozumí také obsahu slov. Proto je nutné začít s vysvětlováním, bez kterého není možný posun k lepšímu. V místnosti, kde probíhá vyučování, nechybí výkladové slovníky a knížky.

„Navíc dnešní děti moc nečtou,“ připomíná obecně známý fakt Petra Straková. Proto se tady při doučování hodně čte. „Někteří žáci až tady zjišťují, jaké báječné knížky existují a jsou strašně pyšní, když přečtou svoji první knížku,“ usmívá se ředitelka a dodává: „Strašně velkou roli tady hraje sebevědomí. Většinou sem přijde dítě, které je v třídním kolektivu outsiderem, protože nedosahuje ve škole dobrých výsledků. A tady zjišťuje, že postupně zvládá, to, co jeho vrstevníci a sebevědomí mu narůstá. To je stejně důležité jako zvládnutí čtení s porozuměním.“

V rámci studijní technologie se postupuje podle kontrolních listů v pěti úrovních. Písmena skutečně studenti poznávají různými smysly – tvary modelují z plastické modelíny, do té i píší slova, vystřihují, pracují s obrázky a hodně čtou.

„Mrzí mě, že děti v současné době čtení opomíjejí. Rodiče většinou kupují encyklopedie, ale já chci, aby děti viděly, že jsou hezké příběhové knížky, chci podpořit budování vztahu ke knížkám, proto pořádám literární soutěž, do které se může přihlásit kterékoliv dítě. Stačí, když napíše text o nejoblíbenější knížce a pošle ho na adresu českobrodského Basic centra. Nejlepší práce budou odměněny knihou,“ uzavírá Petra Straková.