„Současné hřiště bylo vybudované z 90 % na náklady obyvatel, kteří bydlí v okolí. Původně to byl zarostlý prostor. Tehdy se to vykácelo, vyčistilo, lidé tu ve svém volnu pracovali, za své peníze pořídili herní prvky," popsala obyvatelka Eva Kropáčová.

Podle jejích slov se obyvatelé Skřivan tehdy dohodli s vedením obce, že se pozemek převede na obec, a vznikne tak obecní hřiště. Uplynulo zhruba pět let. „A pak jsme zjistili, že začíná změna územního plánu, kde se s tímto pozemkem počítá jako s plochou pro stavbu rodinných domů. Má tu být osm až devět stavebních parcel s domy do prvního nadzemního podlaží. Obec nám tvrdí, že chce hřiště zachovat, ale že jiným způsobem než převodem na stavbu domů nelze pozemek získat bezúplatně. My ale víme, že to není pravda," říká Eva Kropáčová.

„Obvolali jsme úřady a zjistili, že lze převést bezúplatně na obec v rámci zeleně," dodává s tím, že hřiště a háječek jsou jedinou zelení, kam lidé mohou chodit. Hřiště je podle jejích slov hodně využívané, chodí tam rodiny i například děti z místní školky.
Dohromady s přilehlým lesíkem se jedná o plochu téměř osm tisíc čtverečních metrů.

„Chtěli bychom plochu zachovat kompletně i s hájkem. Rádi bychom tu udělali parkovou úpravu tak, aby bylo možné využívat vše dohromady. Dá se stavět kdekoli na poli, tak proč zrovna tady? Jiný obecní pozemek tohoto rázu tu nemáme," posteskla si Eva Kropáčová, která spolu se sousedy připravila připomínku, kterou lze uplatnit v době, než bude dokončeno územní rozhodnutí. Podepsalo ji kolem 20 procent obyvatel.

„Obec musí dodržet podmínky bezúplatného převodu, tedy záměr, což nám také potvrdili na pozemkovém fondu. A když bude záměrem výstavba rodinných domů, bude se muset stavět, nebo dostane obec pokutu. Nebo bude muset odkoupit pozemek za plnou cenu. Další variantou je, že se pozemek obci odebere," soudí další sousedka. „Nechceme vést válku, chceme jen v obci kousek zeleně pro děti," dodala.

Za zachování hřiště místní bojují od loňského srpna. Letošní jaro přineslo další jednání na obecním úřadě, shodu ale nikoli. „Podáme připomínku, že nesouhlasíme s postupem obce. Budeme se odvolávat k nadřízenému orgánu, jímž je krajský úřad," uvedla Eva Kropáčová a dodala, že schůze na obci bývají vždy dosti bouřlivé. „Sehnali jsme si právní firmu, která nás bude zastupovat. Nechceme to vzdát. Nechceme, aby nám děti běhaly po silnici nebo křičely ostatním sousedům pod okny," vysvětlila.

Jak uvedla starostka Šárka Rumanová, obec o pozemky pod hřištěm a lesíkem usiluje už několik let a hřiště hodlá zachovat.

„Tato plocha je v územním plánu nešťastně vedená jako občanská vybavenost. Teď podnikáme kroky, abychom ji bezúplatně získali od pozemkového úřadu," říká starostka.

„Lidé chtějí pozemek do územního plánu zanést jako zeleň. Ale v tu chvíli nemáme jistotu, že pozemek by byl bezúplatně převeden do vlastnictví obce. Proto nyní projednáváme zmiňovanou změnu územního plánu z občanské vybavenosti na bytovou zónu. Obavám obyvatel samozřejmě rozumím, ale pro nás je priorita pozemek získat a na doporučení právníka nechceme jít do rizika, že ho nezískáme, když bude vedený jako zeleň," vysvětluje Šárka Rumanová a připomíná, že zanesení plochy do územního plánu stejně není definitivní tečkou na věky věků. „I kdybychom plochu jako zeleň zařadili, může jiné zastupitelstvo stejně procesně územní plán změnit," dodává starostka s tím, že v bytové zóně, na niž se má nyní pozemek pod hřištěm a háječkem změnit, ze zákona může být podle příslušných regulativů zeleň. „Myslím si, že to lidé jen nechtějí pochopit. Osobně jsem vděčná, že takové hřiště máme. Organizovala jsem brigády, když se budovalo," dodala starostka.

Po poslední schůzi s občany hodlá vedení obce nastavit u tohoto pozemku regulativy, které umožňují vymezit veřejná prostranství, která zahrnují chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání. Bude procentuálně stanovené, kolik čeho na zmíněné ploše bude.

Jak starostka dále podotkla, zastupitelstvo rozhodlo zahájit změnu územního plánu po obdržení vyjádření pozemkového úřadu, za jakých podmínek může dojít k bezúplatnému převodu. Tedy změnu z občanské vybavenosti, která nevyhovuje bezúplatnému převodu, na bytovou zónu, ve které bude zahrnuta určitými procenty zeleň.

„Zařazení pozemku jako zeleň, která je součástí občanské vybavenosti, nedoporučuje ze své praxe náš právní zástupce, protože bychom pozemek nezískali a byl by nabídnut ve veřejné dražbě dalším zájemcům," připomíná starostka Rumanová. „Od začátku se snažíme ubezpečit občany, že v žádném případě není záměrem změny zrušit hřiště," uzavřela starostka Rumanová.