Zastupitelstvo schválilo záměr revitalizace zeleně v historické centru, jehož součástí je i odstranění akátů na farské stráni, tedy na skále pod farou. Jedná se o celé roky neudržovanou plochu, kterou porostly náletové dřeviny a právě akáty, z nichž některé už dosahují výšky téměř 20 metrů.

Objevily se tedy názory, že akáty a náletové keře nejen hyzdí historické centrum, ale navíc je akát nebezpečná invazivní rostlina, která zabíjí veškerou ostatní vegetaci ve svém okolí. Současná džungle zakrývá pohled na unikátní historickou faru, jejíž rekonstrukce se připravuje, i na již renovované barokní sochy a památné lípy.

„Nejde nám primárně o to, že je akát invazivní rostlina, ale o to, že se jedná o nádhernou skálu, zajímavý krajinný prvek a centrum obce. Navíc v ochranném pásmu památky. Pokud na této velice dlouho neudržované stráni akáty zůstanou, jiné rostliny tam nevyrostou. Všechny nově vysazené rostliny akát zničí," říká zastupitelka Jana Ammerlaan. „Chceme mít upravený střed obce. Po desítkách let, co se o stráň nikdo pořádně nestaral, už zbývá jen radikální zásah," dodává. Podle jejích slov mohou být vysoké akáty i nebezpečné pro auta projíždějící těsně pod nimi i pro školní děti, které tudy pravidelně prochází.

„Podařilo se mi zjistit, že spodní řada akátů tam roste zhruba sto let. Podle informací Agentury ochrany přírody a krajiny se akáty v našich podmínkách dožívají 100 – 120 let. Takže se jedná o stromy vlastně na konci své životnosti," doplnila Jana Ammerlaan.

Petice proti kácení

Proti kácení akátů se ovšem zvedla vlna odporu. Vznikla i petice, která stále ještě běží, aktuálně je na ní kolem 130 podpisů.

„Usilujeme o to, aby se akáty nekácely šmahem. Až teď se dostal na veřejnost záměr, podle něhož je ke kácení určených 73 stromů. Neříkám, že jsou všechny zdravé, ale k výsadbě jich má být pouze ani ne 20. Kácet se má dokonce mimo vegetační klid," říká bývalá dlouholetá zastupitelka, rodačka z Tuklat a iniciátorka petice Lenka Svobodová a připomíná mimo jiné i fakt, že na stromech jsou od loňska budky pro ptáky.

Zastupitelstvu adresovala otevřený dopis. „Nejsme proti úpravě stráně. Víme, že je úprava nutná. Chceme ponechat vzrostlé a pouze zdravé stromy. Podle nás na stráň pod farou akáty patří," vysvětluje v něm. „Když se pustíte do vymýcení stráně tím způsobem, jak navrhujete, výřez akátů a následné chemické ošetření, bude to mít za následek, že vyhubíte vše živé, co zde žije a nebude moci odletět. Pod strání je rybník a potok a použití herbicidů je v tomto případě nevhodné. Za většího deště hrozí, že chemikálie se dostanou do vodního prostředí," upozorňuje dále.

Podle starosty Petra Jenšovského byla zásadní chyba, že se nenechala udělat studie a celá záležitost neprojednala s občany. „Stráň je na skále, krom akátů a náletů tam nejspíš nic neporoste. Je tu tedy oprávněná obava, že po vykácení akátů stráň zůstane holá," říká starosta. „A akát jako invazivní rostlina? Máme je tu sto let, od jara do podzimu jsou zelené, když kvetou, krásně voní," dodal.

Veřejné projednání

Kvůli kácení akátů a vůbec revitalizaci zeleně v obci je svolané veřejné projednávání. Následovat bude zasedání zastupitelstva, na němž dojde, či nedojde ke změně usnesení nebo minimálně k pozdržení kácení, dokud se nevyřeší dotace na celkovou revitalizaci zeleně historického centra.