Žádost ostatním zastupitelům předložil starosta obce Jan Uher. Upřesnil, že by mělo jít o 230 centimetrů vysoký kříž. Podstavec by měl mít rozměry 90x60 centimetrů.

Stavbu prý zrealizoval žadatel na vlastní náklady. Zastupitelé neměli problém s výstavbou kříže. Shodli se však na tom, že sami do příštího zasedání vyberou vhodné místo, kam se kříž umístí. Následně se bude moci začít se samotnou stavbou.

Zastupitelé jednali na svém zasedání také o další žádosti. Tentokrát se jednalo o žádost od občana, na poskytnutí příspěvku na stavbu domácí čističky odpadních vod. Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 30 tisíc korun.

Ten dostane žadatelka z Horních Jelčan, aby si mohla do domu pořídit právě čističku odpadních vod, v obci totiž není kanalizace. Příspěvek schválili všichni zastupitelé Bečvár bez výhrad. (