Slavnostní přivítání světla v Kolíně se však neuskuteční v sobotu, ale až ve čtvrtek 22. prosince v chrámu sv. Bartoloměje. Skauti předají světlo faráři Jánu Halamovi, místostarostovi Michaelu Kašparovi a zapálí svíčku či lucernu každému příchozímu. Po předání světla se lidé mohou těšit nejen na koledy, ale také na mši svatou.

Pro Betlémské světlo si do Kolína již po šesté přijedou hasiči z Mančic. Vydají se pro něj s kolegy z SDH Lensedly. Letos poprvé se akce zúčastní i členové kolektivu mladých hasičů z Mančic. Hasiči světlo na kolínském nádraží převezmou deset minut po deváté hodině. V 10.00 hodin pak světlo předají ve Štítarech v hasičské zbrojnici, o 15 minut později v Radovesnicích u hasičárny. Krátce potom hasiči světlo předají v Lošanech u zastávky a následně v Krychnově u kapličky. V 11.00 hodin světlo dovezou do Libodřic k obecnímu úřadu. Následovat bude zastávka v Horních Chvatlinách u zvoničky a v Dolních Chvatlinách v kostele sv. Petra a Pavla. Od 13.00 hodin pak budou hasiči světlo roznášet po domech v Mančicích.

Betlémské světlo si budou moci v sobotu v poledne vyzvednout u starosty také občané Štíhlic. Když to nestihnou, nemusí zoufat. Mají možnost přijít ve středu od 18.00 do 20.00 hodin na obecní úřad nebo si světlo odnést až v pátek z vánočního zpívání.

V Plaňanech je předávání Betlémského světla tradičně spojené s krátkou projekcí vzpomínek. Skauti a další zájemci se sejdou v sobotu v 18.00 hodin na plaňanském náměstí u sochy sv. Jana Nepomuckého. Večer příchozím zpříjemní čaj, svařené víno nebo punč. Pro nejmenší je připravená pohádka. Poté se na domě jako vždy objeví fotografie Plaňan, místních skautů i dobrovolných hasičů z historie i současnosti.
Světlo dorazí také do Velkého Oseka, kde si ho lidé mohou převzít v neděli od 14.00 do 18.00 hodin u sokolovny. Ve středu si Starokolínští mohou světlo odnést z kostela sv. Ondřeje, kde pořádá základní škola vánoční zpívání. Den před Štědrým dnem si na náměstí k vánočnímu stromečku pro Betlémské světlo mohou dojít lidé v Kouřimi. Ve stejný den bude k dispozici také v Doubravčicích, a to u kapličky sv. Jiří od 16.30 do 17.30 hodin.

Na několika místech si lidé do svých domovů Betlémské světlo mohou odnést na Štědrý den. V rámci štědrovečerního koledování si světlo mohou vyzvednout ti, kteří žijí v Ratenicích. K dispozici bude v kostele sv. Jakuba Většího od 16.00 do 17.00 hodin. V Kostelci nad Černými lesy lze pro Betlémské světlo dojít do zasedací místnosti obecního úřadu od 14.00 do 15.30 hodin. Jevanští si ho mohou u zvoničky vyzvednout od 14.00 do 15.00 hodin a obyvatelé Sibřiny ve 14.00 hodin u kapličky. V Olešce bude k dispozici v kostele od 14.30 hodin.