Bezpečně přejít z jedné strany ulice na druhou je v těchto místech prakticky nemožné. Jak pro dospělé, tak zvláště pro děti. Mezi auty není vidět do silnice, řidiči nemohou zpozorovat ani člověka, který chce přejít.

Každý den se proto rodiče bojí o své děti, kteří touto cestou chodí do školy. Což nám potvrdila i maminka Jana z Kolína. „Alespoň na jeden přechod by měli někoho postavit, abychom se nemuseli denně strachovat o naše děti. Moc mě mrzí, že v ulici Masarykova jsou obsazené dva přechody převaděčema, v ulici Bezovka a Ovčárecké také. A co my U vodárny? Máme se o své děti i nadále bát?“ posteskla si maminka prvňáčka.

Podle vyjádření zástupce ředitele městské policie Zbyňka Verfela nemají kapacitu dalších pomocných pracovníků.

„V současné době máme všechny hlídky. Když se dělalo pozorování, nebyl ani tento přechod vyhodnocený jako nebezpečný a nejedná se ani o přechod, který by byl v bezprostřední blízkosti školy. Přechody v podstatě řešíme každý rok. Dotazujeme jednotlivé školy a děláme s řediteli plán z hlediska obsazování přechodů. Každá škola má jiný požadavek na přítomnost hlídky na přechodu, protože ne všude končí ve stejnou dobu vyučování. „Náš plán a požadavek na jednotlivé zabezpečení těchto přechodů vyplývá tedy z požadavků ředitelů škol. My to musíme brát tak, že oni jsou ti, pro které mi tu službu zajišťujeme. A požadavek konkrétně na tento přechod není,“ ukončill Zbyněk Věrtel.

Na možnost zabezpečit tento přechod dopravním značením jsme se zeptali vedoucího oddělení pozemních komunikací Městského úřadu v Kolíně Vladimíra Volfa.

„Semafory se tam určitě žádné dělat nebudou. Toto je klasický přechod pro chodce, kterých jsou v Kolíně stovky a není v přímé blízkosti školy.Podnět na přešetření bezpečnosti silničního provozu včetně chodců na předmětném přechodu pro chodce v ulici Benešova v Kolíně II bereme na vědomí s prozatímní odpovědí, že věc nejprve posoudíme na místě samém. To provedeme společně s orgánem policie ČR a v případě, že bude možno zde nějaké opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu přijmout, tak jej necháme zrealizovat," uvedl Vladimír Volf.

Podle vyhlášky musí stát auta minimálně pět metrů od křižovatky. Bohužel těch parkovacích míst je tak málo, že si řidiči zaparkují, kde se dá a vůbec si neuvědomují, že tím ohrožují bezpečnost ostatních.Chodci by si zase měli uvědomit, že nemají absolutní přednost na přechodu a podle toho se chovat.