Informaci potvrdil kolínský místostarosta Tomáš Růžička. „Částečná uzavírka svým rozsahem přinese dopravní komplikace, bohužel pro zásobování pitnou vodou je to skutečně nutné a neodkladné," řekl.

Uzavírka bude mít vliv i na městskou autobusovou dopravu, konkrétně linek 2 a 22. „Těmto linkám přednostně umožníme bezpečný obousměrný průjezd uzavřenou částí komunikace od křižovatky s místní komunikací ul. U Nemocnice (u křížku) po křižovatku s místní komunikací ul. Antonína Dvořáka," vysvětlil.

Dále autobusy budou jezdit v ulicích Antonína Dvořáka, Míru a na křižovatce ulic Míru a Benešovy se vrátí na původní trasu linky. „Na lince číslo 2 se bohužel nebudou obsluhovat zastávky U Kauflandu, Benešova. Zastávka Samoobsluha bude přemístěna do ulice Míru. Na lince číslo 22 se nebude obsluhovat zastávka U Kauflandu," popsal změny v dopravě Tomáš Růžička.

S touto uzavírkou vyvstala také otázka objízdné trasy pro nákladní dopravu. Ta původně měla vést ulicí Masarykovou, s tím ale kolínská radnice nesouhlasila. „Bylo to z několika důvodů. Tím stěžejním byl zvýšený počet dětí v dané lokalitě kvůli škole, školce a Vodnímu světu," vysvětlil. Nákladní doprava se tak vydá ulicemi U Nemocnice, Žižkova, Jaselská a Benešova.