Krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha připomněl, že v obou školách se v posledních letech zvyšuje počet zájemců o studium a obě mají podmínky k tomu, aby mohly navýšení kapacity technicky zvládnout. „Povolení k navýšení takzvané rejstříkové kapacity prochází podrobným schvalovacím procesem. V potaz se bere stanovisko místního Úřadu práce, hygienické stanice nebo třeba v případě zemědělské školy Agrární komory. Všechny instituce záměr škol podpořily a rada kraje s navýšením kapacity souhlasí. Věřím, že žádostem vyhoví i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,“ sdělil Vácha.

Zájem o maturitní i učební obory

SOŠ a SOU stavební Kolín požádala o zápis nového pracoviště v Benešově ulici do rejstříku škol a navýšení kapacity o 120 žáků. Ze současných 748 žáků se kapacita zvýší na 868 žáků. Na škole v posledních letech evidují zvýšený zájem žáků základních škol o studium. „Potěšující je, že se zvyšuje zájem nejenom o maturitní obory, ale i o učební obory, jako je Elektrikář, Instalatér, Truhlář. Velký zájem je dokonce i o obory, o které byl ze strany žáků v minulých letech velmi malý nebo téměř žádný zájem, jako je Klempíř, Zedník nebo Malíř,“ uvedl radní.

| Video: Youtube

Škola má nyní k dispozici nový zrekonstruovaný objekt v Benešově ulici, může tak poskytnout vzdělávání více žákům. Středočeský kraj na svém webu připomíná, že opravený objekt má moderní vybavení, které splňuje nároky na vysokou kvalitu výuky odborných předmětů. „V budově je k dispozici pět kmenových učeben, čtyři odborné učebny a tři dílny odborného výcviku. Pro pedagogy jsou připraveny kabinety,“ píše se na webu kraje s tím, že škola připravuje odborníky v oblasti stavebnictví, reaguje na aktuální potřeby trhu práce, spolupracuje s odbornými svazy, například Cechem topenářů a instalatérů, Svazem chladicí a klimatizační techniky či Svazem podnikatelů ve stínící technice, a spolupracuje i s Hospodářskou komorou a s Úřadem práce Kolín.

Výrazný nárůst zájemců

Škola v Benešově požádala o navýšení kapacity z 510 na 600 žáků. I zde dochází k výraznému zvýšení zájmu o studium v oborech jak zakončených maturitní zkouškou, tak učebních. Středočeský kraj připomněl, že zatímco na školní rok 2019/2020 se hlásilo 224 uchazečů, na rok 2022/2023 už to bylo 439 žáků. Letošní výsledky zatím nejsou k dispozici.

Zemědělská škola nabízí maturitní obory Agropodnikání, Přírodovědné lyceum, Veterinářství, Zahradnictví a učební obory Zemědělec-farmář, Zahradník, Jezdec a chovatel koní. „V oboru Přírodovědné lyceum se dokonce učí deset předmětů v anglickém jazyce a škola získala také souhlas MŠMT s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v tomto oboru. I v jiných oborech se některé předměty vyučují v angličtině,“ píše se na webu kraje.