Český Brod letos vyhlásil sbírku na opravu štolmířského kostela sv. Havla, a tak suchou jehlu znovu použil.

„Kostel je podle mne důležitým krajinným prvkem, který je umocněn i jeho odlišností od 'běžných' svatostánků. Často se setkáváme s názorem, ovlivněným u nás tradovanou averzí k církvi, proč obnovovat stavby, které už neslouží svému účelu. V jistém smyslu je to pravda, ale myslím, že pro člověka je určitá historická, byť jen podvědomá, kontinuita důležitá, aby se cítil dobře tam, kde žije,“ řekl Martin Burian s tím, že do Štolmíře ho přitáhla zdejší komunitní pec a veřejné pečení chleba, které pořádá obecně prospěšná společnost M´am´aloca.

„Komunitu vnímám jako velmi důležitou hybnou sílu dát stavbám jako je kostel ve Štolmíři nové kulturní využití. To ostatně už nyní funguje, ale je ohroženo technickým stavem stavby,“ dodal.