Vánoční bednu vysypali na stůl starosta Vít Rakušan a místostarostové Michael Kašpar a Michal Najbrt; kromě papírů s napsanými tužbami tam našli také několik obalů od prskavek a 33 korun. Po rychlém spočítání drobných hned přešli k tomu hlavnímu: po čem lidé z Kolína touží?

V blízkosti dětského centra si někteří Kolíňáci přáli dětské hřiště; toto přání se objevilo hned několikrát, vedle návrhů na opravy konkrétních hřišť. Další lístky mohly budit minimálně rozpaky: někdo totiž navrhl, aby byl zasypaný podchod Jaselské ulice a snížila se tak kriminalita. U Jaselské si ale pisatel přál upravit zeleň, v celkovém kontextu města potom navrhoval omezit ubytovny.

Některá přání se týkala i volnočasových aktivit: někdo navrhoval, aby se ve Vodním světě Kolín doplnily alespoň jedny nástěnné hodiny tak, aby na ně bylo vidět z vířivky; jiný pisatel zase žádal o možnost doplnit v areálu Vodního světa místa pro kuřáky. To vedení města nechávalo na úvaze, jestli to pisatel myslel třeba i v bazénu: takové řešení by nemuselo být úplně jednoduché vymyslet.

U volného času ještě zůstaňme: jeden z pisatelů navrhoval, aby se ve městě organizovalo více seznamovacích večírku pro dospělé, něco jako dříve byly čaje o páté; svůj návrh zdůvodňoval tak, že dnes není moc možností na seznámení. Ujme se tohoto nápadu někdo v letošním roce?

Poměrně hodně přání spočívalo v rekonstrukcích a opravách různých ulic, včetně zelených pásů, například v Jaselské ulici, rekonstrukci si přáli i obyvatelé ulice Bratří Čapků, doplnit přechod pro chodce chtějí v Sadové ulici, případně lidé chtěli více parkovacích míst, tady konkrétně v Polepské ulici. Vedení města v bedně přání slízlo kritiku za Pražskou ulici, kdy si pisatel přál Pražskou co nejrychleji dokončit, situaci označil za hrůznou. Starosta Vít Rakušan na to reagoval tak, že v tomto případě se s pisatelem shodne.

Kritiku sklidilo také Karlovo náměstí v Kolíně. Pisatel ho totiž neváhal označit za paskvil. Vít Rakušan reagoval tak, že nerozumí, co je konkrétně paskvil, dopis ani neobsahoval návrhy, co změnit a udělat jinak. Místostarosta Michael Kašpar zmínil, že předláždění náměstí se odehrálo zhruba před nějakými dvanácti lety, rekonstrukce se odehrála tedy relativně nedávno.

Několikrát se objevil i požadavek na změnu autobusových zastávek. Úsměvné bylo také to, že jedno přání – a sice prodloužit linku 3 tak, aby byla zastávka na kolínské vodárně – bylo doplněné ilustrací pastelkami. V autobuse seděli lidé a obrázek byl nadepsaný „Senioři jedou na vodárnu“.

Bylo toho ale více, i co se týká zamýšlených projektů – Kolín uvažuje o vybudování nové knihovny; jeden z pisatelů měl obavy, aby v areálu kolínského zámku nevyrostl skleněný věžák, to by se prý do lokality nehodilo.

Jeden z dalších pisatelů věnoval svým úvahám dostatek prostoru: podle odhadu starosty popsal asi dvacet stránek; přál si supermarkety jiných firem, než v Kolíně v současné době jsou. Přál si předělat některé zastávky autobusů, umístit kamery nad schránky panelových domů, zateplit dům, doplnit zastávky o lavičky a podobně.

Poměrně zajímavým návrhem bylo však spojit Kolín a Kutnou Horu cyklostezkou. Jak se ale ukázalo, pisatel se trefil do myšlenky, kterou se vedení obou měst již zabývá v rámci vznikajícího tzv. destinačního managementu. „Chceme to prosadit do generelu krajských cyklostezek, během čtyř let bychom chtěli mít jasné trasování budoucí cyklostezky mezi Kolínem a Kutnou Horou, je to závazek i pro další roky,“ uvedl kolínský starosta Vít Rakušan. Cyklostezka by vedla po Havlíčkově ulici a dále přes Šťáralku. Jak ale uvedl místostarosta Michael Kašpar, jedná se o pozemky asi devadesáti majitelů, nejedná se tedy o rychlou domluvu.

Mezi návrhy byly i tipy, jako například „něco udělat s cestou u zahrádek u Pekla“. Jak podotkl Vít Rakušan, přírodní cesta je vyspravená štěrkem, což nemusí vypadat úplně nejlépe, ale vybetonovat cestu v přírodě tam také nepatří.

Co se týká dopravy, lidé kritizovali nový systém parkování, že tam ubylo míst – invalidé a senioři se tak nemusejí dostat k lékárně. Vedení města se situací chce zabývat; stejně jako dalším návrhem, a sice nabídnout lidem tašky na třídění odpadu.

Někteří pisatelé ale volali i po větších represích: třeba pejskařů, kteří po sobě neuklízí, nebo po lidech, kteří dělají nepořádek před nádražím v Kolíně. Stejně tak někdo volal po měření rychlosti strážníky na Veltrubské ulici.

Další pisatel byl proti výstavbě dalších obchodních center včetně průmyslové zóny. Někdo další si přál, aby letošní připomínka 17. listopadu byla velkolepější a aby na ni přišlo více lidí, včetně mladých.

Naopak některá přání, která byla v minulých letech v bedně přání téměř pokaždé, úplně zmizela: jako jeden příklad za všechny jmenujme automat na mléko, po kterých lidé několik let po sobě volali. Tentokrát si ale automat nepřál nikdo.

Taková byla letošní přání obyvatel Kolínska. Některá byla očekávaná, jiná skutečně netradiční. Nabídne někdo svobodným Kolíňákům více možností, kde se seznámit? Přibude parkovacích míst? A objeví se hodiny poblíž vířivky ve Vodním světě? To se uvidí v roce 2019, který teprve začíná…