Znak by měl mít ve štítě dělené modro-červeno stříbrné cimbuřové břevno o pěti stínkách. Nahoře stříbrno-červenou polcenou růži rodu rodu Trautmannsdorfů a po jejich stranách dvě figury zlatých obilných klasů. Dole je pak vyobrazený zlatý položený sud.

Znak vypadá právě takto, protože nejstarším doloženým znakem tohoto území je cimbuřové břevno pánů z Poďous. Počet pěti stínek znamená pět místních částí Bečváry, Poďousy, Červený Hrádek, Jelčany a Hatě. Polcená růže je ze znaku již zmíněného rodu Trautmannsdorfů.

Obilné klasy pak symbolizují historickou i současnou tradici zemědělství v obci. Zlatý sud je takzvaný mluvící znak. Sud = bečka, bečváři, bečváře = Bečváry.

Vlajka je pak odvozená od znaku. Pokud budou návrhy na zasedání zastupitelstva schválené 27. května, budou zaslané na červnové zasedání podvýboru pro heraldiku parlamentu ČR.