Termínem voleb byl vyhlášený 13. duben příštího roku. Zastupitelé svolení v tomto termínu budou svou funkci vykonávat až do konce řádného volebního období, tedy do pravidelných voleb do zastupitelstev v roce 2014.

K novým volbám v Barchovicích dojde z důvodu odstoupení jedné členky zastupitelstva a rezignace dalších členů náhradníků. Počet zastupitelů totiž po těchto komplikacích klesl na čtyři. Zastupitelstvo tak v současné době podle zákona o obcích není oprávněno schvalovat některá opatření a výdaje.