Vítězný tým se podívá na světovou konferenci kroužků kvality do Japonska, tým na druhém místě pojede do Anglie a členy kroužku na bronzové příče čeká výlet dle vlastního výběru po České republice.

A jak klání nakonec dopadlo? Na prvním místě se umístil tým Co by dup na třetí z oddělení kontroly kvality. Jeho projekt řešil plynulé navážením vozidel z off-line pracovišť mezi prodejní linku a linku kontroly těsnosti. Tým přeuspořádal pracoviště tak, aby vozidla mohl operátor navážet bez větší chůze, než je nutné, a přemístil zařízení potřebná k evidenci pohybu vozidel off-line tak, aby je měl co možná nejblíže k vozidlu.

Druhou příčku obsadil Dream Team ze svařovny. Zaměřil se na závady vznikající při manipulaci s bočnicí. Ulehčil zakládání a nabírání bočnic a práci učinil bezpečnější. Úpravou výztuhy čidla a standardizováním háčků zamezil zasekávání háčků. Celkem tým provedl devět protiopatření, které vedly k zlepšení bezpečnosti, ergonomie a překonání stanoveného cíle snížení prostojů.

Bronzovou pozici získal Optimus Theam z lakovny. Vyrobil konstrukci, která zabezpečí dostatečnou kvalitu nánosu kataforézy. Výsledkem je úspora času i zvýšení bezpečnosti.