„Stále stojíme o dohodu s odbory na všech daných položkách, nicméně s navýšením mzdy už jsme nechtěli otálet, kolektivní jednání trvá již pátý měsíc," říká mluvčí TPCA Marek Hovorka.

Odbory se s firmou nemohou dohodnout na navýšení mezd. Pracovníci očekávali více peněz již od dubna. TPCA se proto rozhodla mzdy navýšit o částky, které jako bod shody doporučil zprostředkovatel, na nějž se obě strany obrátily v letošním kolektivním vyjednávání.
Zprostředkovatel byl jako nezávislá osoba jmenován ministerstvem práce a sociálních věcí, aby pomohl oběma stranám nalézt shodu.

„Respektujeme doporučení nezávislého odborníka a zároveň chceme uklidnit situaci, protože zaměstnanci očekávali navýšení mezd již od dubna," uvedl mluvčí automobilky Marek Hovorka.

Tarifním zaměstnancům se tak od června zvýší základní mzda o 700 korun měsíčně, 13. plat bude průměrně vyšší o 4,5 tisíce. „Navýšení platí od června a v příští výplatě dostanou zaměstnanci také formou mimořádné odměny navýšení základní mzdy za duben a květen a zvýšenou zálohu zmíněného 13. platu. Navíc od začátku nového směnného režimu v prosinci tohoto roku budou zaměstnanci dostávat nový příplatek ve výši 300 korun měsíčně," vysvětluje Marek Hovorka.

VYJEDNÁVÁNÍM PŘIHLÍŽÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Letos to je poprvé v historii kolektivního vyjednávání, kdy mu je přítomen již zmíněný zprostředkovatel.
Odboráři s některými jeho návrhy však spokojeni nejsou. „Jeho návrh byl v určitých částech pro odborové organizace i zaměstnance nepřijatelný. Odborové organizace konzultovaly návrh zprostředkovatele na schůzkách se zaměstnanci," zhodnotil předseda TPCA ASO Kolín Imrich Rezek.

„Byla to pro nás cenná zkušenost a zároveň je to pro nás nutný zákonný krok," zhodnotil předseda odborů Kovo při TPCA Ivo Navalaný s tím, že zprostředkovatel byl v jednáních přínosem.

Petr Bíba, předseda nejmladší odborové organizace, Nezávislých odborů pro údržbu a ostatní pracující při TPCA, která do kolektivního vyjednávání vstoupila v březnu, soudí, že přizvání zprostředkovatele přineslo například to, že organizace dostala návod, jak do budoucna postupovat. „Navíc by si firma měla uvědomit, že některé její argumenty ani zprostředkovatel nevzal," říká Petr Bíba.

PLATÍ STÁVKOVÁ POHOTOVOST

Imrich Rezek označil za důvod vyhlášení stávkové pohotovosti neshodu se společností ve mzdové oblasti. „Je tu zásadnější rozdíl oproti návrhu společnosti," uvedl. Situace je podle něj o to složitější, že k neshodám dochází už druhým rokem. Navíc vzhledem k tomu, že zatím nedošlo k dohodě mezi odbory a vedením společnosti, nedošlo ani k navýšení mezd již od dubna. „Myslím, že naše požadavky jsou oprávněné," říká Imrich Rezek s tím, že odbory nyní čekají, jak se bude situace vyvíjet dál. V příštím týdnu podle jeho slov začnou odborové organizace chystat kroky k zákonné stávce.

To potvrdil také Ivo Navalaný. „Příští týden proběhne oslovení lidí, zda vyjádří podporu případné stávce," řekl Ivo Navalaný.
„Nemůžeme se dohodnout na tarifních složkách mzdy a máme spor ve směnném příplatku. Chceme nárůst mezd 1350 korun, firma nabízí 700, což je pro nás neakceptovatelné. Jednáme už pět měsíců a nikam to nevede," dodal.

Podle Petra Bíby je nabízené navýšení mezd o 700 korun neakceptovatelné proto, že po přechodu na osmihodinové směny, kdy se sníží například příplatky za noční, zaměstnanci o plus mínus podobnou částku zase ve výplatě přijdou.

Situaci ale vidí jinak TPCA. „Příplatek za noční je určen zaměstnancům za práci v noci, která jim s 'osmičkami' odpadne a jejich zátěž tak bude menší. Navíc jej částečně kompenzujeme novým příplatkem 300 korun za směnný režim, což nám doporučil i mediátor. Jde tedy o jinou položku vyjednávání než tarifní mzdy, kde rovněž následujeme doporučení mediátora," řekl Marek Hovorka.

„Dnes důvodem, proč chceme navýšit tarify, je i to, že nyní houfně odcházejí zkušení kmenoví zaměstnanci, lidé, kteří se sem často přestěhovali, přivedli sem své rodiny, stali se místními. Dnes máme pocit, že už o ně firma nestojí, zbavuje se jich a místo nich nabírá agenturní zaměstnance," říká místopředseda Nezávislých odborů pro údržbu a ostatní pracující při TPCA Stanislav Gregor. „Ptáme se lidí, jak je udržet. Zaměstnanci jsou unavení těžkou prací, nestíhají se ani napít, je nás málo, kolikrát už jsou ve výrobě i lidi z kanceláří. Když už lidé dělají tak těžkou práci, chtějí ji náležitě zaplatit," dodává.

Místopředseda této organizace Michal Matějíček dodává, že na odchod zkušených a příliv agenturních zaměstnanců doplácí ti kmenoví, kteří je musí neustále zaučovat, což je práce navíc, kolikrát se nestíhají ani vybrat dovolené.

OD PROSINCE ZAVEDOU „OSMIČKY"

TPCA už na konci dubna společně s odbory zavedla změnu pracovní doby, čímž chce snížit zátěž zaměstnanců. Od prosince tak přichází osmihodinová pracovní doba.

Pro pracovníky to znamená kratší směny, delší odpočinek mezi směnami a také minimalizaci práce v noci," řekl ke změnám Marek Hovorka.

Společně s tím se chystá zavedení senior programu, společné řešení ergonomické zátěže zaměstnanců, zvýšení víkendového příplatku a podobně.