Cestující, kteří linkou jezdili, museli vystoupit na konečné, tedy na Bulánce a odtud se dopravovat vlastními automobily. To by nebylo až tak zvláštní, jenomže řidič autobusu z Bulánky pokračoval vždy prázdný do Kouřimi. Vše z důvodu, že přejezdové kilometry jsou hrazené z veřejných rozpočtů, ať už krajských nebo obecních. Právě proto se Kouřimští zasazovali o to, aby jako konečná stanice této linky byla Kouřim, nikoli Bulánka. Dopravce žádost o prodloužení trasy přijal bez potíží a již od počátku března bude autobus zajíždět až do Kouřimi.

Již v minulosti jsme informovali také o úpravě jízdního řádu linky 491, která z Českého Brodu ujížděla cestujícím, kteří přijížděli od Kouřimi. Změnit dobu příjezdu linky 422 z Kouřimi však nebylo možné. Z toho důvodu bude odjíždět linka na Mukařov později a stále zůstane zachovaná návaznost v Mukařově do Prahy.

Tato změna bude aktuální až v sobotu. Jedná se totiž o víkendový provoz autobusů a teprve v sobotu byla tato změna zaznamenaná. Šlo totiž o úpravu jízdního řádu, kterou lze provézt pouze v celostátním termínu změn.