Z nevyužívané plochy o výměře 450 čtverečních metrů vzniká místo pro zelenou oázu. Kouřimští se pustili do úpravy terénu a zejména výsadby 35 keřů, 5 stromů, 1200 cibulovin a 860 sazenic trvalek, přidali i několik laviček.