Jsou to umělecká díla, vstupenky do divadel, knihy, kosmetika, kvalitní vína a lihoviny, šperky, poukazy na různé služby a spousty dalších. V malé veřejné dražbě nabídnou 3 dražební položky, díla veřejně či regionálně známých umělců , ale také velmi originální drobnosti. V minulých letech úspěšně vydražili sochu Olbrama Zoubka nebo fotografii Roberta Vana.V letošní veřejné dražbě bude nejváženější položkou krásná grafika herečky a výtvarnice Ivy Hűttnerové.

Celý večer doprovodí malý kulturní program a samozřejmě výborné občerstvení formou švédského stolu. Výtěžek benefice pomůže dofinancovat činnost sdružení především v oblasti sociálních služeb pro rodiny s dětmi i děti a mládež.  “Ve všech dosavadních ročnících této charitativní akce se podařilo vybrat téměř 350 tisíc korun”, sdělila fundraiserka organizace Jana Popovičová, která věří, že i letošní, 6. ročník benefice bude úspěšný a přiláká řadu nových návštěvníků.

Leccos poskytuje především sociální služby, podporuje rodiny s dětmi a děti a mládež. Provozuje sociální služby v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice, které pod stejným názvem působí v Českém Brodě a v Poděbradech.

Poradně pro rodiny a v Rodinném centru Kostička v Českém Brodě nabízí kromě sociálních služeb pro rodiny celou řadu volnočasových a vzdělávacích aktivit. Spolupracuje se školami a připravuje pro žáky programy primární prevence.