V ulici se tak potkává například takzvaný starý špitál a kostel sv. Jana Křtitele se sousedící moderní prosklenou budovou nebo secesní dům, který má výraznou nárožní věž, s šedí okolní leckdy socialistické „architektury“.

„Lokalita je bohužel, možná nenávratně, poškozena realizací dopravní tepny a mostu, která do této polohy města nepatří. Na tom nic nezměníme,“ předesílá městský architekt David Mateásko. „Můžeme ji jen postupně kultivovat drobnými úpravami a změnami, což je potřebné, protože se jedná o důležitý a frekventovaný vstup do města od nádraží,“ řekl.

Ačkoli někteří obyvatelé poukazují, že nový dům K-centra se dobře hodí k protilehlému obchodnímu centru Futurum, ale méně už třeba do sousedství historické budovy školy, podle názoru architekta rekonstrukce objektu k záměru kultivovat lokalitu zcela jistě přispívá. „Z hlediska lokality bylo vhodné zachovat hmotu domu jako připomínku původního měřítka této křižovatky. Zachovaný motiv nárožního arkýře nás směřuje dále do ulice Kutnohorské a k městu,“ uvedl David Mateásko.

Původní dům měl historizující fasádu typickou pro dobu svého vzniku, nicméně podle názoru odborníka nikterak výjimečnou. Návrh rekonstrukce počítal se zachováním hmoty domu, ale s celkovou změnou architektonického výrazu.

„Původní historizující sloh byl nahrazen novým současným výrazem projevujícím se ve větších formátech oken, větším prosklení, novými materiály apod. Mírně se změnil předprostor domu a poloha jeho vstupu,“ sdělil architekt s tím, že z hlediska architektury jde o návrh, který byl dobře navržen, dobře připraven a dobře realizován. Zevnitř budovy některá nově navržená okna přinesla nové výhledy na okolí.

„Jsem rád, že tento objekt vznikl. Jde o příklad kvalitně vyprojektované a zrealizované stavby. Je to o to důležitější, že každá stavba skrytě vzdělává a ovlivňuje. Stavba společnosti Prostor slouží lidem, kteří se ocitli v životní krizi, a jejich průvodcům. Kvalitní architektura jim tak může nabídnou oázu, která je může alespoň na chvíli potěšit. A to je důležité,“ popsal architekt.

Podle něho není smyslem zdravé společnosti tyto jevy schovávat někam do temna. „Naopak, jsou součástí života a je potřeba vytvářet kvalitu, která může pomáhat léčit a inspirovat. A jde také o pracovní prostředí těch, kteří se rozhodli pracovat v Prostoru,“ shrnul David Mateásko.

Sousední prostor, kde Prostor po dobu rekonstrukce objektu sídlil, by měl podle informací místostarosty Michala Najbrta opustit do konce srpna. Jde o městský objekt po bývalé protialkoholní záchytné stanici. Další využití pro něj město nyní hledá.