Kandidáty jsme seřadili podle vylosovaného čísla strany či politického hnutí, za které jsou navržení.

Mgr. Ing. Jan Pospíšil, MBA
TOP 09 a Nezávislí pro Kolín
Kandidát do zastupitelstva

Město Kolín aktuálně dluží 677 mil. Kč a za 4 roky se splatilo 241 mil. Kč. Tato částka nezahrnuje ručitelský závazek za SMSK. I přes nevýhodně podepsanou úvěrovou smlouvu se podařilo vyjednat několik výrazných úprav, které snížily úrokové zatížení. V dalším období je možné jednat jen o finančních výpomocích z Ministerstva průmyslu a obchodu a pokusit se vyjednat např. odklad splátek nebo jejich částečné odpuštění. U komerčních úvěrů jsou možnosti jednání vyčerpané a nevidím zde žádné možné řešení.


Ing. et Ing. Tomáš Novák
Úsvit pro Kolín
Kandidát do zastupitelstva

Splátkový kalendář kolínského dluhu je nastaven, úroková sazba snížena. Dluh je tedy konsolidován. Obraťme svoji pozornost na příjmovou stránku našeho rozpočtu: středočeský rozvojový fond, evropské dotační programy zde leží příležitost pro posílení příjmů Kolína. Nezískáváme tolik jako jiná města nebo městyse. Nutně potřebujeme podporu nově zvoleného senátora za Kolín, nastavit aktivní spolupráci s představiteli kraje a na zastupitelstvu města vytvořit tým, který bude primárně vyhledávat peníze pro Kolín. Náročný úkol, ale malý ten, kdo má malé cíle.

Ing. Jan Hora
ANO 2011
Kandidát do zastupitelstva

Na řešení dluhu musí být chuť a tu já, společně s naším týmem, mám. Jednou z cest nejméně náročných a nejrychlejších je prodej majetku města, který je nepotřebný a o jehož správu se město nebude muset dále starat. Existuje několik nástrojů uvolnění zbytného majetku, zatíženého smluvními závazky u bank. Stěžejní je dohnání k odpovědnosti stát, podporující automobilku, proti zájmům kolínských občanů. Variantou může být i vydání obligací občanům města.

Mgr. et Bc. Vít Rakušan
Změna pro Kolín
Kandidát do zastupitelstva

Tak jak jsme to dělali úspěšně už čtyři roky a snížili tak dluh o rekordních 220 milionů korun, a to při zachovaném objemu investic. Recept? Jednoduchý na papíře, složitý v praxi. Šetřit na chodu města i úřadu, nekrást, jednat s bankami, jednat a lobbovat ve vrchních politických patrech, využívat maxima dotačních titulů, prodávat zbytný majetek a pozemky v průmyslové zóně, optimalizovat daňové i kapitálové příjmy města.

Lubomír Nymburský
ČSSD
Kandidát do zastupitelstva

Určitě bychom chtěli zkusit jednat s vládou ČR, aby se alespoň částečně k dluhu přihlásila. Reálně si myslím, že by se nám mohlo povést snížit takto dluh o 100 milionů korun. V dnešní době se město musí rozvíjet prioritně pomocí dotací, které jsou reálně ve výši kolem 85 %. Dále si myslím, že jinak uměle snižovat dluh nemá cenu. Úvěr se splácí a v době ekonomické stagnace bych se zaměřil spíše na investice.

JUDr. Kateřina Mandovcová
ČSSD
Kandidát do zastupitelstva

V první řadě je potřeba snížit veškeré provozní náklady na chod městského úřadu, dále by jistě stálo za zvážení, zda by neměly být přesoutěženy některé dodavatelské smlouvy, čímž by mohlo dojít k dalším podstatným úsporám. Nezvyšovat dluh a zároveň rozvíjet město je možné pouze prostřednictvím efektivního čerpání evropských dotací, kde ve většině případů spoluúčast žadatele nepřesahuje hranici 15 %.

Mgr. Tomáš Růžička
Kolíňáci
Kandidát do zastupitelstva

Řešením je kombinace vícero opatření. Dodržovat podmínky dluhové služby, sledovat úrokové zatížení, dodržovat rozpočtová pravidla a na straně příjmů plánovat realitu a nikoliv přání. Vhodně využít dotace na potřebné projekty a nestavět vzdušné zámky. Pro dotace využívat i meziobecní a regionální spolupráce. Že to jde, jsme již společně dokázali a za poslední volební období snížili historický dluh města o cca 420 mil. Kč vč. úroků při zachování investic.

František Švarc
KSČM
Kandidát do senátu

Každý, kdo potřebuje splácet dluhy, musí nejprve začít u sebe. Tedy prověřit, zda prostředky, které město vydává, jsou vydávány skutečně účelně. Přestože 700 milionů korun je velká částka, nelze přehlížet i výdaje daleko menší. Naši předkové zřizovali městské podniky, např. pivovary, lesy. Toho se řada měst včetně Kolína zbavila, a jsou tam, kde jsou. Pro nové investice je třeba využívat všechny fondy, které se nabízejí, včetně evropských. A pokud již jsou poskytnuty, nesmí dojít k jejich rozkradení, tak jako jsme tomu v řadě případů svědky.