Slavnostnímu setkání předcházelo jiné – už půl hodiny po poledni se v obřadní síni kolínské radnice sešlo šestadvacet členů aktivních záloh Armády České republiky a třináct vojáků z povolání, aby z rukou brigádního generála Pavla Adama, ředitele Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany převzali čestné odznaky Armády České republiky Za zásluhy III. stupně a čestné odznaky, pamětní medaile a stužky štábního kapitána Václava Morávka.

Vyznamenaní vojáci se pak zúčastnili následujícího pietního aktu, který tradičně zahájil přelet bojových letounů z 21. taktické základny v Čáslavi. Novinkou letošního ročníku bylo umístění velkoplošné obrazovky, která zprostředkovala divákům, stojícím na protějším chodníku, dění okolo pódia. Na něm zasedli tradičně komunální i celostátní politici v čele s místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou, místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Jaroslavou Jetmarovou či místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem, stejně jako armádní špičky a zástupci velvyslanectví Ukrajiny, Polska, USA a Slovenska. Po mnoha položených věncích a kyticích pod pamětní desku Václava Morávka jako první promluvil bývalý starosta Kolína a místopředseda pořádající Společnosti Václava Morávka Jiří Buřič, který vzpomněl neprávem opomíjenou a zapomínanou postavu našeho protinacistického odboje Jana Smudka.

„Tento skaut a vlastenec dokázal jako první Čech pozvednout v období protektorátu zbraň proti nacistickým okupantům, když 7. června zastřelil v Kladně německého policistu.Zítra uplyne sto let od jeho narození," upozornil Buřič. Skauty ve svém projevu připomněl i kolínský zastupitel Jan Hora, nutnost boje za svobodu pak, tradičně bez berličky papíru v ruce, kolínský starosta Vít Rakušan. To už dozněla část symfonie Antonína Dvořáka Z nového světa i zvony z chrámu svatého Bartoloměje, do nichž moderátoři četli jména těch, kteří za svobodu zaplatili životem. Při projevu Vita Rakušana začalo pršet a déšť provázel reprodukovanou skladbu Amazing Grace a do ní vystřelené čestné salvy, zmokli i muzikanti Městské hudby Františka Kmocha, kteří zahráli nejdříve Slovenskou a poté českou státní hymnu.

Pořád šlo sice o nepříjemný, ale stále ještě nepříliš silný déšť, při přesunu na další část pietních aktů do Lošan, však lilo tak, že občas nestíhaly ani stěrače automobilů. Předseda Společnosti Václava Morávka Pavel Pobříslo tedy nejdříve druhý akt zrušil, když se však vzápětí ukázalo čisté nebe, nakonec se bez jediné dešťové kapky uskutečnil. Tady se věnce a květiny pokládaly k pomníku Josefa Mašína, podplukovníka prvorepublikové československé armády, který společně s Morávkem a Josefem Balabánem vytvořili protinacistickou skupinu Tři Králové. „Setkáváme se zde před zdevastovaným lošanským statkem, který pořád ještě není navrácen majitelům. Jako politik nemůžu zasahovat do výsledků justice, ale osobně se za to stydím," řekl mimo jiné senátor Tomáš Grulich. Historii vzniku památníku přiblížil starosta Lošan Miroslav Jelínek, emotivní dopis od Zdeny a Josefa Mašína v závěru setkání přečetla Sandra Mašínová, úplnou tečku pak udělaly opět hymny.